Psicologia transpersonal i Arquetips

PSICOLOGIA TRANASPERSONAL I ARQUETIPS

archetiposTant la Psicologia transpersonal com els Arquetips són presents en tot el que faig. La psicologia transpersonal em proporciona una visió més àmplia, profunda i global. Els arquetips són potencials als quals recórrer, poden funcionar com a guies que ens proporcionen gran sanació i inspiració.

Què són?

La PSICOLOGIA TRANSPERSONAL és un corrent de la psicologia que engloba diferents estils terapèutics. Es caracteritza per acceptar la dimensió espiritual de l’ésser humà. Considera la psique com multidimensional, i accepta l’existència de diferents nivells de consciència.

La psicologia transpersonal integra i s’enriqueix amb la saviesa present en els principis espirituals de diferents tradicions, especialment amb la d’aquells que són universals i comuns en diferents èpoques i llocs.

C.G.Jung va ser un dels primers que va fer referència, dins de la psicologia, al que anomenem transpersonal o suprapersonal. Estava especialment interesat en allò que anava més enllà del personal dins de la psique humana. Per això i per poder explorar la psique amb més profunditat, va estudiar filosofia, mitologia, alquimia, religions orientals, misticisme occidental, cultures de pobles primitius, astrologia, tarot, I Ching, etc. I a partir d’aquí va aportar el concepte d’inconscient col·lectiu, que és un inconscient compartit per tota la humanitat.

Dins de l’inconscient col·lectiu es troben els ARQUETIPS, patrons de naturalesa universal que recullen experiències compartides per tots els éssers humans. Hi ha molts arquetips, tants, com experiències comunes en diferents èpoques, llocs i cultures. Podríem anomenar, per exemple, l’arquetip de la Gran Mare, l’arquetip de Savi/a, d’Ángel, Víctima, Amant, Artista, Bufó, etc. En ells està present una saviesa universal.

M’agrada també la visió que Triguerinho té l’arquetip, el qual considera com la síntesi de la perfecció que ha de ser expressada per la vida manifestada; llavors, el camí evolutiu consisteix en l’aproximació gradual de la forma manifestada a l’arquetip que la va inspirar. Aquesta faceta dels arquetips ens aporta nous codis, nova informació que encara s’ha de materialitzar o que tot just comença a materialitzar-se.artemisa

Per això, els arquetips, a més de guiar-nos mitjançant la saviesa acumulada al llarg de la història, poden sanar-nos, poden ajudar-nos a créixer i a viure d’acord amb el que realment som, poden activar el nostre potencial, i inspirar-nos amb patrons nous que ens ajudin a evolucionar com a humanitat.

Això sí, tal com deia Jung, per atendre els arquetips cal anar més enllà del pensament racional i començar a parlar el llenguatge de l’ànima.

“L’aparició dels arquetips té un declarat caràcter numinos que, si no es vol anomenar ‘màgic’, s’ha d’anomenar espiritual“. C.G.Jung

 Vols saber-ne més?

lleguirmes