Biodescodificació

BIODESCODIFICACIÓ

biodescodificació

Què és?

La biodescodificació és un mètode que ens ajuda a trobar les claus per reconèixer, alliberar, transformar i desprogramar l’origen d’un símptoma o malestar, les emocions ocultes que activen la seva aparició . Amb la biodescodificació busquem descobrir els codis biològics que hi ha darrere dels símptomes o malestars, i el sentit que tenen aquests malestars dins de la història personal, familiar i / o transgeneracional.

La biodescodificació entén la malaltia o malestar com un programa biològic de supervivència per adaptar-se a un conflicte -impacte o situació estressant que s’ha viscut en soledat, que és emocionalment desestabilitzant i al qual no s’ha trobat solució-. Llavors l’inconscient dóna una “solució biològica” que anomenem malaltia. Quan no hi ha solució externa, el cos busca una solució interna i l’inconscient ens parla a través d’aquest malestar. Ja ho deia CG Jung “la malaltia és l’esforç que fa la naturalesa per curar”.

Els avenços de les diferents ciències estan demostrant, cada vegada més, que el nivell psíquic i l’orgànic estan perfectament interrelacionats. Per això, quan incidim en un produïm canvis en l’altre. El coneixement científic reconeix la relació entre les emocions i el seu impacte en el funcionament biològic.

La biodescodificació és un mètode que ens empodera, en el sentit que ens permet recuperar el poder sobre la nostra salut. Ens ajuda a sentir i a vivenciar que és a les nostres mans millorar la salut i qualitat de vida.

La biodescodificació ens unifica i ens aporta consciència, ens acosta a l’inconscient i ens ensenya a entendre els seus missatges per poder comunicar-nos amb ell. Concilia i unifica diferents parts de nosaltres; cos i psique, ment i cor, conscient i inconscient.

És important tenir en compte que la biodescodificació no reemplaça una consulta o tractament mèdic sinó que optimitza els tractaments que la persona rep, siguin aquests al·lopàtics, complementaris o tradicionals.

Què es pot descodificar?

Qualsevol malestar, greu o lleu, sigui de tipus físic, psíquic, existencial, afecti les relacions, als comportaments, o a qualsevol àrea de la vida.

Quines tècniques s’utilitzen?

Les tècniques utilitzades en biodescodificació (bioneuroemoció), provenen de la Programació Neurolingüística (PNL), la Hipnosi Ericksoniana, tècniques de relaxació (sofrologia), psicogenealogia o transgeneracional, psicologia sistèmica, els cicles biològics memoritzats cel·lulars, el projecte sentit, metàfores i actes simbòlics, EMDR, etc.

Format de less sessions:

Iniciem amb sessions presenciales, doncs permeten establir un vincle més fàcilment i afavoreixen un treball més complet i profund.

A aquelles persones que ja han iniciat un procés presencial amb mi, els ofereixo la possibilitat de sessions online, si així ho desitgen.

En aquests moments hi ha LLISTA D’ESPERA per 9 mesos, més o menys.

L’inconscient i el sentit biològic:

L’inconscient sempre busca manifestar-se. Pot fer-ho de diferents formes, com per exemple a través dels somnis, a través d’un símptoma físic, una emoció o un comportament. El que s’oculta en l’inconscient va acompanyat per una emoció somàtica, que és l’empremta d’una funció biològica no satisfeta, i per això es manifesta en el cos. Tenim, doncs, un inconscient biològic.

Tot símptoma, malaltia o malestar té un sentit biològic, un per a què?, El Dr.Hamer va ser el primer en parlar-nos del sentit biològic. És un tipus d’intel·ligència memoritzada en les nostres cèl·lules, és automàtic i inconscient, perfectament adaptat i coherent amb el conflicte. Pot tenir el seu origen en la pròpia història vital, en la vida intrauterina o en malestars que van viure els nostres avantpassats. Amb la biodescodificació busquem l’origen del malestar, reconeixem el seu sentit biològic posant consciència a la seva utilitat, tractem les emocions que l’acompanyen i estimulem els recursos que té la persona en el seu interior. Quan les emocions ocultes surten a la llum i les transformem, ens trobem millor, ens alliberem, i el símptoma o malestar “ja no té raó de ser”. Es produeix un canvi i una ampliació de la consciència. Això pot apreciar-se en la fisiologia de la persona.

El transgeneracional o la psicogenealogía:

És una einbiodescodificacióa molt utilitzada en biodescodificació. Consisteix en l’exploració i descodificació de l’arbre genealògic. Alguns dels nostres malestars poden estar presents en generacions anteriors. Si és així, el malestar no ens pertany, i cal curar-lo en el seu origen, en el primer lloc on es va patir. Això es pot fer sense la participació de la família, en el subconscient de la persona que acudeix a la consulta. A vegades, encara que siguem la primera persona de la família amb aquest malestar, l’origen també pot estar en la relació amb algun avantpassat o en algun succés ocorregut en la història familiar. En aquests casos, cal treballar amb l’arbre genealògic i recórrer el transgeneracional per descodificar.

És interessant disposar d’informació sobre els ancestres (fins a 3-4 generacions anteriors a la nostra), sobre les seves vides i les seves morts, les seves alegries i els seuspatiments. Hi ha algunes qüestions que ens interessen especialment, com són les dates de naixement i de mort, de successos importants, els avortaments o les morts abans d’hora, les infidelitats, les malalties, els fets dramàtics, etc. En cas de no disposar d’aquesta informació, igualment podem explorar i descodificar l’arbre genealògic, a través de diferents tècniques i protocols que ens ajuden a posar-nos en contacte amb l’inconscient familiar, o també accedint a la informació que resta guardada a les profunditats de la nostra genètica i en el més ocult de les nostres cèl·lules.

Testimonis:

“M’he despertat amb el cos relaxat i sense els habituals dolors o tensions. Dols elaborats… Vull perpetuar més la sensació de benestar. Aprehendre a viure’m així. Caminar. Menjar, parlar… Que No hi ha absències. Cadascú és al lloc que li correspon.”  Marcela, 50 anys, psicòloga.

“Em van dir que em tenien que operar i que era impossible que els quistes a l’endometri i a la bufeta es reduissin i/o desapareixessin. Em van fer una ressonància per a fer seguiment i planificar l’operació. La doctora m’ha trucat amb lels resultats i m’ha dit que he millorat bastant! tots el quistes s’han reduït! i no m’operaran. Vull donar les gràcies porquè sé que ha sigut gràcies a la sessió que vam fer.” Elena, 33 anys, mestra.

“La única sessió que vam fer, va ser un abans i un després. Ara tinc una energia inacabable fins el vespre i em sento més lliure per dins. Abans, al vespre em sentia aixafada. Ara aprofito molt el son i em desperto amb energia. He tornat a fer esport”. Anna, 40 anys, química.

“Em sento molt agraïda pel treball que la Meritxell ha fet amb mi. He passat molts anys de la meva vida buscant professionals que em poguessin ajudar i trobar respostes que ningú em sabia donar. Vaig trobar a la Meritxell per casualitat i des del principi he notat la seva sensibilitat així­ com la seva seriositat professional i respecte. En les seves sessions m’he sentit molt còmode, amb l’acompanyament que necessitava i amb la seguretat d’haver fet una bona feina”. Mª Neus, 50 anys, educadora infantil.

“Vull donar les gràcies per la teràpia que vam fer, a partir d’aleshores he experimentat un gran canvi, he trobat novament el sentit de la meva vida”. Juan Ramón Santana, 45 anys, cuiner.

demanahora