Formació

FORMACIÓ

Des de fa anys, imparteixo formació sobre les diferents àrees en que treballo.

Unes vegades amb una tasca divulgativa, em dirigeixo mitjançant xerrades o petits tallers a persones interessades en els temes que tracto.

Altres vegades imparteixo cursos o seminaris que permeten profunditzar més en els diferents temes.

En aquests moments hi ha tres línies formatives:

Nota:  Les conferències o presentacions no apareixen en aquest apartat, surten anunciades a l’Agenda.