Procés terapèutic: què impedeix o dificulta la curació completa?

PROCÉS TERAPÈUTIC: QUÈ IMPIDEIX O DIFICULTA LA CURACIÓ COMPLETA?

Moltes vegades es parla de resistències o boicots del/la pacient, quan en realitat són aspectes que el/la terapeuta desconeix o no sap com abordar.

Altres vegades, són aspectes propis del/la terapeuta que actuen com obstacles que impedeixen la curació completa. I en canvi, per desconeixement, el/la terapeuta els atribueix al/la pacient.

Qualsevol “resistència”, qualsevol obtstacle, qualsevol “boicot”, té un sentit profund i una funció. L’èxit del procés terapèutic depèn de com s’abordin les “resistències”, els impediments i les dificultats.

En aquest curs descobriràs diferents tipus d’obstacles o dificultats que impedeixen la curació completa i podràs identificar d’on provenen. A la vegada, es realitzaran pràctiques per aprendre com tractar o gestionar alguns d’ells.

Dates i horaris:

3 tardes de 15’30 a 20h.

Temari:

-Aspectes individuals del/la pacient (psicològics, biològics…) que dificulten la curació.
-Aspectes sistèmics-transgeneracionals del /la paciente i el  seu sistema familiar, que dificulten la curació
-Aspectes del/la terapeuta que dificulten el procés terapèutic.
-Pràctica per l’abordatge metafòric dels obstacles.

Format:

Videoconferència

Objectius:

-Proporcionar una mirada profunda i àmplia sobre les “las resistències”, obstacles, impediments o dificultats que sorgeixen en el procés terapèutic.
-Aprendre a identificar aspectes dels/les pacients que impedeixen la seva curació.
-Ampliar la consciència sobre aspectes propis del/la terapeuta que limiten l’èxit de les intervencions.
-Aprendre com abordar i transformar alguns dels obstacles, impediments o dificultats.

Dirigit a:

-Tot tipus de terapeutes o professionals de la salut
-Estudiants d’àmbits relacionats amb la salut o la terapèutica

Requisits:

Ganes de revisar, ampliar la mirada, y autorevisar-se, per a facilitar un procés terapèutic exitós